Račić bb, Bihać, BiH

+387 63 14 14 14

japodskiotoci@gmail.com

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja će biti izvršena u konvertibilnoj marki (BAM). Iznos koji će vam biti naplaćen na računu kreditne kartice dobiva se konverzijom cijene iz eura u konvertibilnu marku prema trenutnom tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prilikom naplate vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost blage razlike u odnosu na originalnu cijenu navedenu na našoj web stranici.

All payments will be affected in Bosnian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Bosnian mark – KM (BAM) according to the current exchange rate of the local Bosnian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Skrolujte na vrh
bs_BA